Oversikt over Funksjoner

Intern markedsplass

Intern markedsplass

Organisasjoner er alltid opptatt med oppussing, riving, og nye prosjekter. Materialer, både brukte og nye, kan få et nytt liv dersom de blir gjort tilgjengelige for reservasjon og ombruk i andre prosjekter.

Den interne markedsplassen i GreenStock gir din organisasjon mulighet til å få oversikt over materielle ressurser.

Rapporter

Rapporter

Rapporteringsverktøyene våre gjør det mulig for organisasjoner å få en oversikt over økonomiske besparelser, kutt i CO2-utslipp, samt bygningsavfall som er unngått, i samsvar med nye EU-krav som ble innført i 2020.

GreenStock tilbyr tredjepartsverifisering for å la organisasjoner se hvor de står i forhold til målene sine for å bli sirkulære.

Materialpass

Materialpass

GreenStock gjør det mulig for brukere og organisasjoner å holde oversikt over all dokumentasjon knyttet til hvert enkelt materiale for å øke sannsynligheten for videre bruk i fremtiden.

Teknisk informasjon, EPD-er, BIM-filer og produsentinformasjon er samlet på ett sted slik at alle kan se og ta i bruk informasjonen. Dersom teknisk informasjon mangler, vil GreenStock hjelpe våre kunder med å bygge opp dokumentasjon om materialene deres for å muliggjøre nytt liv.

Digitalisert miljøundersøkelse

Digitalisert miljøundersøkelse

Vårt sirkulære registreringsverktøy brukes av andre til å registrere materielle eiendeler i eksisterende bygninger og bygninger som er planlagt for riving.

Vi digitaliserer miljøundersøkelser, opprydding, og gjenbruksmuligheter for fagpersoner. Slik kan organisasjoner enklere informeres om hva som har potensiale for å bli ombrukt, samt planlegge materialer som skal gjenvinnes og sortere ut det som må deponeres på en forsvarlig måte.

Samarbeid

Samarbeid

GreenStock er utviklet for et aktivt samarbeid hvor teammedlemmer og fagpersoner kan evaluere materialene for ombruk.

I GreenStock kan organisasjoner invitere prosjektgrupper, byggentreprenører, underleverandører, rådgivere, ansatte, vedlikeholdspersonell og andre for å sikre en jevn koordinering av materialer, vedlikeholdsoppgaver, informasjon, samt design- og gjenvinningforslag.

Logistikk

Logistikk

Lagring, kartlegging, transport, demontering og gjenvinning av materialer er oppgaver og prosesser som kan skape barrierer for gjenbruk og påvirke bunnlinjen.

Med GreenStock kan vi hjelpe organisasjoner med å finne løsninger på logistikk.

Planlegging

Planlegging

GreenStock lar organisasjoner planlegge for effektiv fremdrift. Det være seg planlegging av riving, renovering eller bare drift.

GreenStock gir utviklere, prosjektledere, arkitekter og entreprenører muligheten til å planlegge og redusere koordineringsproblemer med blant annet demontering, lagring, transport og gjenvinning.

Kommer snart i 2021:

Offentlig markedsplass

Offentlig markedsplass

GreenStock integrerer kjøp- og salg av materialer for å hjelpe våre kunder med å løse tilbud- og etterspørselsproblemer.

Våre databaser kobles sammen slik at brukere kan finne materialer på tvers av flere økosystemer.

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Go to top of page