Om GreenStock.

Målet vårt er å redusere globalt materialavfall.

GreenStock ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen.

EU byggesektoren består av mer enn 3 millioner bedrifter, genererer omtrent 9% av EUs bruttonasjonalprodukt og skaper 18 millioner arbeidsplasser. Byggefirmaer spiller en grunnleggende rolle i den europeiske befolkningens komfort og velvære ved å bygge og vedlikeholde boliger og forretningsbygg.

Samtidig produserer sektoren byggavfall som står for over 35% av alt avfall skapt i EU, noe som gjør det til en av de viktigste avfallsstrømmene. Byggeindustri står også for 40% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske.

GreenStock har som mål å redusere materialavfall og stoppe utvinning av stadig nye naturressurser. Byggavfall består av mange materialer inkludert betong, leire, gips, tre, glass, metaller og plast. Vi i GreenStock jobber med å bygge en verdikjede hvor mange av disse materialene kan resirkuleres - for å brukes som ‘sekundære råvarer’ - eller ombrukes.

Ombruk gjennom GreenStock skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å.

Vi har også et mål om å være “Best INNOVATIVE place to work”. I GreenStock får våre ansatte brukt sin fagkompetanse til å skape nye prosesser og muligheter for eiendomsaktører i privat og offentlig sektor. Sammen med våre kunder setter vi høye sirkulære mål. Vi er et internasjonalt innovativt selskap som opplever sterkt vekst. Vil du bruke din kunnskap for å gjøre Europa sirkulær? Vil du utvikle ekspertisen din mens du løser utfordringer innen sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen? Ta gjerne kontakt med oss: careers@greenstock.no

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Go to top of page