Om GreenStock.

Målet vårt er å redusere globalt materialavfall.

GreenStock ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen.

40%
av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Ombruk gjennom oss skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å .

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Go to top of page