Prosjektleder/rådgiver Sirkulær Økonomi Sverige

Vil du bruke din kunnskap for å gjøre Europa sirkulær? Vil du utvikle ekspertisen din mens du løser utfordringer innen sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen?

karriere | juni 04, 2020

Katja Samara
Katja Samara
Business Development Manager


I GreenStock får du brukt din fagkompetanse til å skape nye verdikjeder og prosesser for eiendomsaktører i privat og offentlig sektor. Du blir en del av et innovativt selskap som opplever sterkt vekst. Sammen med våre kunder setter vi høye sirkulære mål og trenger en engasjert miljørådgiver til å lede prosjekter.

Om arbeidsgiver:

Vi utvikler digitalt infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar.

GreenStock ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Ombruk gjennom GreenStock skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å .

Circle economy min


Arbeidsoppgaver

 • Å være i dialog og gi råd til statlige og private virksomheter om omstilling til sirkulær økonomi
 • Lede produktutviklingsprosjekter av GreenStocks digitale infrastruktur for sirkulær økonomi i byggebransjen i tett samarbeid med kunder
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Gjennomføre bruker- og utviklingsprosesser med statlige og private virksomheter som skal få nye digitale verktøy for sirkulære bygging-, drift og rivningsprosjekter
 • Prosjekteringsbistand på nye og eksisterende bygg og eiendommer gjennom levering av GreenStock
 • Spille en nøkkelrolle i videreutvikling av fagområdet og formidling av kunnskapen internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur og bygg, energi og miljø og industriell økologi
 • Erfaring fra prosjektledelse, og gjerne innen organisasjonsutvikling/tjenestedesign, endringsledelse, brukerprosesser og eiendomsutvikling
 • Gode formidlingsevner
 • Svensk som morsmål, god kjennskap til bygg- og eiendomsmarked i Sverige
 • Du kan kan være en arkitekt, bygg eller miljøingeniør, miljørådgiver.

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Kreativ og med motivasjon til å støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt og lede team.
 • Engasjert, fleksibel og positiv - dette er nybrottsarbeid!
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert
 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Sted Oslo (alternativt Trondheim, Sverige)
 • Gode muligheter for fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingsprosent: 100%
 • En del reising i Sverige må påregnes

Kontaktinformasjon

careers@greenstock.no

Relaterte artikler

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Go to top of page