Prosjektleder / Miljørådgiver som brenner for sirkulær økonomi

Vil du endre den globale bygg-og eiendomsbransjen og forme sirkulære prosesser i samsvar med European Green Deal? Vil du ha stor påvirkningskraft på bransjens overgang fra lineær til sirkulær økonomi?

karriere | juni 25, 2020

Katja Samara
Katja Samara
Business Development Manager


 • Du vil jobbe med de største eiendomsaktørene i Norge og Norden
 • Du vil påvirke viktige valg i prioritering av sirkulære aktiviteter i bransjen
 • Du vil veilede de største eiendomsutviklere og deres partnere gjennom alle prosjektfaser og sørge for størst mulig sirkulæritetsgrad
 • Du vil føre industrien på vei mot besparelser i millionklassen (CO2, avfall og økonomi).

Om arbeidsgiver:

Vi utvikler digitalt infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar.

Vi er et internasjonalt innovativt selskap som opplever sterkt vekst. GreenStock ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. GreenStock har som mål å redusere materialavfall og stoppe utvinning av stadig nye naturressurser. Ombruk gjennom GreenStock skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å. Vi har også et mål om å være “Best INNOVATIVE place to work”. Sammen med våre kunder setter vi høye sirkulære mål.

Circle economy min


Arbeidsoppgaver

 • Å være i dialog og gi råd til statlige og private virksomheter om omstilling til sirkulær økonomi
 • Lede produktutviklingsprosjekter av den digitale infrastrukturen GreenStock i tett samarbeid med kunder
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Gjennomføre utviklingsprosesser med statlige og private virksomheter ved bruk av nye digitale verktøy for sirkulære bygging-, drift og rivningsprosjekter
 • Prosjekteringsbistand på nye og eksisterende bygg og eiendommer ved hjelp av GreenStock plattformen
 • Spille en nøkkelrolle i videreutvikling av fagområdet og formidling av kunnskapen internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur og bygg, energi og miljø eller industriell økologi
 • Erfaring fra prosjektledelse, eiendomsutvikling, og gjerne innen organisasjonsutvikling/tjenestedesign og endringsledelse.
 • Gode formidlingsevner
 • Gjerne god kjennskap til bygg- og eiendomsmarkedet i Norge og Sverige
 • Du kan være en arkitekt, bygg eller miljøingeniør, miljørådgiver

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Kreativ og med motivasjon til å lede team og støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt .
 • Engasjert, fleksibel og positiv - du blir med på å redde verden!
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert
 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av et solid innovativt selskap som opplever sterk vekst med støtte fra bransjens investorer og partnere.
 • Mulighet til å sette høye sirkulære mål sammen med sentrale bransjeaktører og lede innovative prosjekter
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende internasjonalt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Sted Oslo (alternativt Trondheim, Sverige)
 • Gode muligheter for fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingsprosent: 100%
 • Noe reising i Norge og Sverige må påregnes

Kontaktinformasjon

Søknadsfrist: snarest

careers@greenstock.no

Relaterte artikler

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Go to top of page