Gjør ombruk enkelt

Skaff deg oversikt over tilgjengelige materialer, del informasjon med samarbeidspartnere og få hjelp knyttet til logistikk, tekniske eller juridiske problemstillinger. Ta ut rapporter om mulige besparelser - økonomi, byggavfall og CO2.

Greenstock
Greenstock
Bærekraftige organisasjoner som bruker GreenStock
  • DFØ
  • Oslo Kommune
  • östersund kommun
  • Undervisningsbygg
  • Kongsvingerregionen
Se alle våre kunder

Reduser materialavfallet ditt

Globe

180761.3 kg

Total vekt på materialer registrert ved bruk av Greenstock.
Global Waste

2.2 Milliarder

tonn med byggavfall forventes årlig før 2025 globalt.

extracted materials

55 Milliarder

tonn metall og mineraler fra jorden utvinnes hvert år ved bruk av fossil energi.

planets need

1.7 Planeter

er nødvendig for å skaffe nok ressurser og absorbere avfallet til dagens brukstakt.

En helhetlig ombruksprosess

Intern markedsplass

Finn alt forbruksmateriell i organisasjonen. Sjekk om andre har materialer du trenger, eller reserver materialer andre har.

Logistikk

Med GreenStock kan du ta ut informasjon som hjelper med lagring, transport, demontering og gjenvinning av materialer.

Evaluering og testing

Kjedepartnere bidrar med å bygge opp dokumentasjon om materialet for å muliggjøre nytt liv

Rapporter

Få en oversikt over besparelser: økonomisk, CO2 og avfall i antall kg. Finn ut hvor du i forhold til bærekraftsmål.

Hva kundene våre sier

Ved å ta i bruk plattformen GreenStock får vi kartlagt alt inventar og byggematerialer som er tilgjengelig slik at det blir mulig å overføre og ta i bruk andre steder. I tillegg får synliggjort gevinster og nytteeffektene som genereres.

Anja Østerli Asker Kommune

Vil du se mer? Se alle kundene våre

Klar til å komme i gang?

Registrer deg for en konto eller snakk med oss.

Våre Kjedepartnere

Go to top of page