Registrere
World

Hvert år produserer den norske byggebransjen hele 1,9 millioner tonn avfall. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi har derfor skapt GreenStock - en digital plattform som muliggjør ombruk av materialer i byggebransjen.

GreenStock vil først og fremst bli tilbudt som en tjeneste for byggaktører som ønsker å bruke materialer og inventar internt i organisasjonen. Vi kan tilby en skybasert plattform der bedriften kan kartlegge tilgjengelige materialer i en database. I fremtiden vil GreenStock også tilbys som en digital markedsplass for kjøp og salg av brukte materialer og inventar mellom ulike aktører i byggebransjen.

app
World

Gjennom plattformen kan brukerne reservere materialer, bestille logistikkløsninger (transport og lagring) og innhente dokumentasjon på materialet. Det vil videre tilbys statistikk som fremhever klimagassbesparelser og økonomiske besparelser knyttet til ombruket som er fasilitert gjennom GreenStock.

GreenStock ble etablert i 2018, med et mål om bringe sirkulær økonomi til byggebransjen. Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet ved å tilrettelegge for klimagassreduksjon og grønn byutvikling.

app
World

GreenStock er lokalisert i Trondheim med sterk tilknytning til NTNU Accel. Teamet består av fire medlemmer med bakgrunn innen arkitektur, design, miljø og programmering.

En beta-versjon av plattformen er allerede utviklet og en ferdig utviklet løsning vil være klar i 2020.

app
Registrer deg for å få vite når vi lanserer